കുത്തിവയ്പ്പ് പട്ടിക

കുട്ടികള്‍ക്ക്

ജനിച്ചയുടന്‍ ബി.സി.ജി.
പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന്
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്- ബി (ജനന സമയത്തെ ഡോസ്)
ആറാം  ആഴ്ച പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഒന്നാം ഡോസ്
പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് ഒന്നാം ഡോസ്
ഐ. പി. വി. (പോളിയോ കുത്തിവയ്പ്പ്)  ഒന്നാം ഡോസ്
പത്താം ആഴ്ച പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് രണ്ടാം ഡോസ്
പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് രണ്ടാം ഡോസ്
പതിനാലാം ആഴ്ച പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് മൂന്നാം  ഡോസ്
പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് മൂന്നാം ഡോസ്
ഐ. പി. വി. (പോളിയോ കുത്തിവയ്പ്പ്) രണ്ടാം ഡോസ്
ഒന്‍പത് മാസം മീസൽസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ഒന്നാം ഡോസ്
വൈറ്റമിന്‍ എ ഒന്നാം ഡോസ്
ഒന്നര വയസ്സ്
(16-24 മാസം)
ഡി.പി.ടി. ഒന്നാം ബൂസ്റ്റർ
മീസൽസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ രണ്ടാം ഡോസ്
ജപ്പാന്‍ ജ്വരത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ (തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില്‍ മാത്രം)
തുടര്‍ന്ന് അഞ്ചു വയസു വരെ, ഓരോ ആറു മാസത്തിലും  ഓരോ ഡോസ് വൈറ്റമിന്‍ എ നല്‍കുക
5-6 വയസ്സ്‌ ഡി.പി.ടി. രണ്ടാം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്
വൈറ്റമിന്‍ എ ഒന്‍പതാം ഡോസ്
10 വയസ്സ്‌ ടി. ടി. വാക്സിൻ
16 വയസ്സ്‌ ടി. ടി. വാക്സിൻ

ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക്

ടി. ടി. വാക്സിൻ 1 ഗര്‍ഭകാലത്തിന്‍റെ ആദ്യം തന്നെ
ടി. ടി. വാക്സിൻ 2* ആദ്യ ഡോസിനു 4  ആഴ്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം

* അവസാന പ്രസവം 3 വർഷത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ടി.ടി. ഒരു ഡോസ് മാത്രം മതിയാവും.